Հաշվետվություններ

հաստտության  առաջին  կիսամյակի  հաշվետվություն  IMG_0001 Հ-2.1 Հ-2.2

Հաստատության 2022 թ.  նախահաշիվը, տարիֆիկացիոն  ցուցակը և հաստիքացուցակ:

hastiqacucak naxar 94 -(21-22հուն.)TARIFIKACION MATYAN 94-(21-22)հունվար, 2022 նախահաշիվ

Հաստատության 2021 թ.  հաշվետվությունները՝ համաձայն  կից  ձևաչափերի  :IMG_0002 IMG_0003 IMG_0004 IMG_0005 IMG_0006 IMG_0007

2021 թ. ճշտված  նախահաշիվ IMG_0002

2021 թ. երկրորդ   եռամսյակի  հաշվետվություններIMG_0002 IMG_0003 IMG_0004 IMG_0005 IMG_0006

2021 թ. առաջին  եռամսյակի  հաշվետվություններ IMG_0002 IMG_0003 IMG_0004 IMG_0005 IMG_0006 IMG_0007 IMG_0008

2021 թ. հաստատված  նախահաշիվ IMG_20210318_0001

Հաստատության 2020թ. բյուջեի  տարեկան  հաշվետվություններ

IMG_0005 IMG_0006 IMG_0007 IMG_0008 IMG_0009 IMG_0010 IMG_0011

Հաշվետվություն  հաստատության  նպատակային և ձեռնարկատիրական գործունեության տարեկան ֆինանսատնտեսական արդյունքների   մասին

01.01. 2019թ-31.12.2019թ  ժամանակահատվածի  համար: IMG_0003

Հաշվետվություն դրամական  միջոցների հոսքերի  մասին 01.01.2019թ-31.12.2019 թ ժամանակահատվածի համար:IMG_0001

Հաշվետվություն 2019 թ, դրամական միջոցների  հոսքերի մասին ;IMG_0001, IMG_0002

2019 թ-ի նախահաշիվ:IMG_0001

2018 թ-ի ճշտված նախահաշիվը:  IMG_0003

2018  թ-ի բյուջեի  տարեկան հաշվետվությունը  և   տեղեկանք  փստացի ծախսերի վերաբերյալ՝ տարեկան կտրվածքով  IMG_0001  IMG_0002

Տեղեկանք  հաստատության 2018 թ. առաջին և երկրորդ եռամսյակի փաստացի ծախսերի  IMG_0001   IMG_0002

Հաստատության 2018թ. երկրորդ եռամսյակի  հաշվետվություն  IMG_0001

Հաշվետվություն Հաստատության դրամական միջոցների հոսքերի մասին 01.01.2018թ-01.04.2018թ ժամանակահատվածի համար IMG_0001IMG_0002

2018 թ. եկանուտների և ծախսերի 1-2 IMG_0004 IMG_0001

Հաստատության չորրորդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվությունը Չորրորդ եռամսյակ1 Չորրորդ եռամսյակ2Չորրորդ եռամսյակ2

Հաստատության 2018 թ,-ի եկամուտների և ծախսերի նախահշվի (բյուջեի) նախագիծի նոր տարբերակը ՝ համապատասխան  փոփոխություններով:Bjuge nor 1 Bjuge nor 2

Հաստատության 2018 թ,-ի եկամուտների և ծախսերի նախահշվի նախագիծ:

Նախահաշվի նախագիծ 1 ՆԱխահաշվի նախագիծ 2

Հաստատության 2017թ

I եռամսյակի ֆինանսկան հաշվետվություն `  I eramsyak և 2I eramsyak1

hastiqacucak 2016-2017-1 Kajq 1 Kajq2

Scan1Scan10001 Scan10002 Scan10003 Scan10004 Scan10005

Հաստատության 2017թ

II եռամսյակի ֆինանսկան հաշվետվություն `2 եռամսյակ-2 2 եռամսյակ-1