Խորհրդակցական մարմիններ

Մանկավարժական  խորհուրդ

Կառավարման  խորհուրդ

Աշակերտական  խորհուրդ

Ծնողական  խորհուրդ