Դասարաններ

Սովորողների փաստացի թիվը`ըստ  դասարանների  22.06.2018թ-ի դրությամբ:

10-րդ  դասարան—79  աշակերտ

11-րդ  դասարան—76  աշակերտ

12-րդ  դասարան—43  աշակերտ

 

2021-2022 ուսումնական տարում դպրոցում սովորում են 257 աշակերտ

10-1 րդ — դասարան -19-աշակերտ

10-2 -րդ դասարան -19- աշակերտ

10-3-րդ դասարան -19- աշակերտ

10-4-րդ դասարան -12-աշակերտ 

11-1-րդ դասարան -22-աշակերտ

11-2-րդ դասարան -17-աշակերտ 

11-3-րդ դասարան -18-աշակերտ 

11-4-րդ դասարան -16-աշակերտ

11-5-րդ դասարան -22-աշակերտ 

12-1-րդ դասարան -23 աշակերտ

12-2-րդ դասարան -20 աշակերտ

12-3-րդ դասարան -25 աշակերտ

12-4րդ դասարան -25 աշակերտ